Menu

เราคือ บริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด

บริการงานเสาเข็มเจาะเพื่อสร้างบ้าน อาคารต่างๆ โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน
เข็มเจาะคุณภาพมาตรฐาน รวดเร็ว ตรงเวลา

Our Clients

About Us

นโยบายบริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด

เสาเข็มเจาะเป็นงานฐานราก ชนิดเสาเข็ม ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้าง สร้างบ้านพักอาศัยหรืออาคารต่างๆ ในบริเวณที่ไม่สะดวกในการขนส่ง เช่น ภายในบริเวณใจกลางเมือง ที่มีผู้คนและอาคารหนาแน่น หรือภายใต้อาคารสถานที่คับแคบ เป็นวิธีที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งใช้แก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านข้างเคียงได้เป็นอย่างดี

Services

บริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด

บริการงานเสาเข็มเจาะ (Small Diameter Bored Pile) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35,40,50 และ 60 ซม.ให้ความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ และตัวอย่างผลงานเสาเข็มทั้งหมดของ บริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด

ขนาดและคุณสมบัติเสาเข็มเจาะ

CONCRETE
PILE SIZE (CM.) CEMENT CONTENT (KG/M3) STRENGTH (KSC.) SLUMP (CM.)
เสาเข็มเจาะ DIA.35 325 240 12.5 +-2.5
เสาเข็มเจาะ DIA.40 325 240 12.5 +-2.5
เสาเข็มเจาะ DIA.50 325 240 12.5 +-2.5
เสาเข็มเจาะ DIA.60 325 240 12.5 +-2.5

STEEL
PILE SIZE (CM.) SPEC TYPE
เสาเข็มเจาะ DIA.35 6 DB 12 MM. ยาว 10+5+5 M. SD 40 RB 6 MM. @0.2M. SR 24
เสาเข็มเจาะ DIA.40 7 DB 12 MM. ยาว 10+5+5 M. SD 40 RB 6 MM. @0.2M. SR 24
เสาเข็มเจาะ DIA.50 8 DB 12 MM. ยาว 10+5+5 M. SD 40 RB 6 MM. @0.2M. SR 24
เสาเข็มเจาะ DIA.60 8 DB 16 MM. ยาว 10+5+5 M. SD 40 RB 6 MM. @0.2M. SR 24

ระยะประชิดที่สามารถทำงานได้ (Minimum Clearance)

• ใต้เพดานที่มีความสูงจากระดับพื้นตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
• ระยะห่างจากผนังถึงจุดศูนย์กลางเสาเข็มตั้งแต่ 0.75 เมตรขึ้นไป
• ระยะห่างของช่องผนังแนวขนาน 2 ด้าน ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป

ลักษณะงานที่ใช้เสาเข็มเจาะ

• งานฐานรากที่ต้องระวังแรงสั่นสะเทือนอันอาจเกิดอันตรายต่ออาคารข้างเคียง ใช้แทนเสาเข็มตอก
• งานฐานรากในบริเวณพื้นที่จำกัดคับแคบ ใต้อาคาร
• งานแก้ไขฐานรากอาคาร โดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม
• งานฐานรากเสริมแท่นเครื่องจักร
• งานฐานรากขยายต่อเติมจากอาคารเดิม

เสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

ผู้ออกแบบ/ผู้รับเหมาก่อสร้าง
เจ้าของบ้าน / โครงการ

เสาเข็มเจาะ (Small Diameter Bored Pile)

การทำเสาเข็มเจาะชนิดนี้ใช้เครื่องมือขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย ทำงานได้ภายในบริเวณจำกัด เช่นใต้เพดานต่ำๆ ในซอกแคบ หรือมุมตึก ซึ่งปั้นจั่นไม่สามารถเข้าไปตอกเสาเข็มได้ อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาตั้ง 3 ขา (Tripod) ซึ่งปรับสูง-ต่ำ กว้าง-แคบได้, ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing), กระเช้าตักดิน (Bucket), ลูกตุ้ม(Cylindrical Hammer) และเครื่องกว้านลม (Air Winch)

ขั้นตอนการทำงาน

1. การเจาะและการใส่ Casing

เมื่อตั้ง Tripod เข้าตรงศูนย์เข็มแล้ว ใช้ Bucket เจาะนำเป็นรู ลึกประมาณ 1.50 ม. แล้วนำ Casing ซึ่งทำเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1.40 ม. ต่อกันด้วยเกลียวตอกลงไปในรูเจาะในแนวดิ่ง จนลึกถึงชั้นดินแข็งปานกลาง (Medium Clay) ที่พอเพียงที่จะป้องกันการพังทลายของชั้นดินอ่อนและน้ำใต้ดินไว้ได้ จากนั้นใช้ Bucket ขุดเจาะเอาดินออกจนถึงชั้นดินปนทราย ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมักจะอยู่ที่ความลึกประมาณ 18.0 -21.0

2. การปรับสภาพก้นหลุมเจาะ

เมื่อเจาะถึงความลึกที่ต้องการแล้ว ใส่คอนกรีตแห้งที่ผสมใน อัตราส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตรลงไปที่ก้นหลุมประมาณ 0.15 - 0.25 ม.3 แล้วกระทุ้งด้วยลูกตุ้มจนแน่น เป็นการทำให้ก้นหลุมเจาะสะอาดและอัดแน่น ไม่มีเศษดินหรือทรายร่วนตกค้างอยู่ และยังอาจเกิดเป็น Bulb ของคอนกรีตแห้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Bearing Capacity และลดค่า Settlement ของเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกในชั้นดินบางแห่งที่มีอัตราการซึมของน้ำใต้ดินค่อนข้างสูง จะตัดขั้นตอนนี้ออกไป เนื่องจากการกระทุ้งด้วยตุ้มน้ำหนักอาจจะเปิดช่องน้ำใต้ดินให้ไหลเข้าสู่หลุมเจาะมากขึ้น

3. การใส่เหล็กเสริม

ใส่เหล็กเสริมที่ผูกสำเร็จเป็นโครงไว้แล้วลงไปในรูเจาะ ต่อกันระหว่างท่อนด้วยการผูกทาบตามระยะมาตรฐานที่กำหนดโดย ว.ส.ท.ใส่ต่อกันลงไปจนได้ความยาวตามแบบ เหล็กเสริมนี้จะใส่ Spacer ที่ทำด้วย Mortar ไว้เป็นระยะ เพื่อช่วยประคองกรงเหล็กให้ทรงตัวอยู่ในรูเจาะ โดยมี Covering ไม่น้อยกว่า 7.5 ซม. อยู่โดยรอบ

4. การเทคอนกรีต

เทคอนกรีตลงในรูเจาะโดยเทผ่านกรวย(Hopper) ที่มีท่อปล่อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" - 8" ความยาวประมาณ 1 ม. เพื่อให้คอนกรีตหล่นลงก้นหลุมตรงๆ ไม่ปะทะผนังรูเจาะ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการแยกตัวของคอนกรีตได้มาก และเนื่องจากงานหล่อคอนกรีตของเสาเข็มเจาะนั้นไม่สามารถใช้เครื่องเขย่าหรือเครื่องจี้ได้ จึงต้องทำให้คอนกรีตมี Workability สูง โดยควบคุม Slump ให้มีค่าอยู่ระหว่าง 7 ± 2.5 ซม.

5. การถอน Casing

เมื่อเทคอนกรีตจนสูงกว่าปลาย Casing ประมาณ 3 - 4 ม. แล้ว จึงเริ่มถอน Casing ขึ้นแล้วถอดออกทีละท่อน ขณะถอน Casing ต้องระวังให้มีคอนกรีตอยู่ใน Casing ตลอดเวลา เพื่อที่จะไม่ให้ชั้นดินบีบตัวจนทำให้ขนาดเสาเข็มเปลี่ยนไปหรือมีน้ำใต้ดินไหลเข้ามาในรูเจาะ เมื่อคอนกรีตยุบตัวลงก็เทเพิ่มให้ได้ตามระดับที่ต้องการ หลังจากหล่อเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนหัวของเสาเข็มจะมีส่วนเผื่อไว้สำหรับสกัดคอนกรีตที่มีสิ่งสกปรกออกประมาณ 1 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม

รูปภาพ: allround-media.net

ประสบการณ์ทำงานของทีมงาน บริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 35 cm. X 19 m. 74
  2 อาคารเรียนโรงเรียนพณิชยการบริหารธุรกิจมีนบุรี 35,50 cm. X 20.5 m. 105
  3 หมู่บ้านพิบูลย์วัฒนา ถนนพระราม 6 35,50 cm. X 21 m. 50
  4 อาคารโรงอาหาร/หอประชุม
 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา จ.นครปฐม 43,50 cm. x 18 m. 34
  5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
 ร.พ.พระมงกุฎเกล้า 35 cm. x 20 m. 45
  6 ลุมพินีเพลส พหล-สะพานควาย 35 cm. x 20 m. 88
  7 บ้านกลางกรุง สยาม-ปทุมวัน 35 cm. x 21 m. 23
  8 สมาคมฮกเกี้ยน 60 cm. x 20 m. 20
  9 โรงงาน 3M ลาดกระบัง 43 cm. x 20 m. 126
  10 หมู่บ้านนีโอคลาสสิคโฮม รามอินทรา กม.7 35 cm. x 20 m. 81
  Author image
  ลุมพินีเพลส พหล-สะพานควาย จำนวนเสาเข็ม 88 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  11 โรงงานยางสยาม จ.สมุทรปราการ 35 cm. x 21 m. 126
  12 อาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 60 cm. x 21 m. 149
  13 อาคารเดอะมาสเตอร์ สาทร 60 cm. x 21 m. 530
  14 อาคารสนามแบดมินตัน ลาดปลาเค้า 35 cm. x 15 m. 169
  15 อาคารสันทนาการ กรมทางหลวง 50 cm. x 22 m. 80
  16 โรงงานยูนิลิเวอร์ ลาดกระบัง 50 cm. x 20 m. 60
  17 โรงไฟฟ้า TNP จังหวัดระยอง 43, 50 cm. x 8 m. 85
  18 บ้านพักกงศุลอเมริกัน 35 cm. x 19 m. 373
  19 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา 43 cm. x 8.5 m. 79
  20 โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 50 cm. x 19 m. 160
  Author image
  อาคารเดอะมาสเตอร์ สาทร จำนวนเสาเข็ม 530 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  21 ศูนย์ประชุมกฤษณา ทุ่งสีกัน 35 cm. x 18 m. 84
  22 เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ 35 cm. x 21 m. 69
  23 อาคารโชว์รูม มาสด้าพระราม 3 35 cm. x 21 m. 59
  24 อาคารเรียนรัชต์ภาคย์ รามคำแหง 21 50 cm. x 21 m. 136
  25 อาคาร สหชัย คลองจั่น บางกะปิ 50 cm. x 21 m. 70
  26 โรงงานโมราวรรณ แพ็คกิ้ง 50 cm. x 21 m. 35
  27 สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อน ปากเกร็ด 35 cm. x 24 m. 35
  28 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สาขาบางบอน
  35,50 cm. x 21 m. 26
  29 ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต 35 cm. x 13 m. 54
  30 ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 4 50 cm. X 21 m. 45
  Author image
  โรงพิมพ์ อมรินทร์ พริ้นติ้ง ตลิ่งชัน จำนวนเสาเข็ม 440 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  31 โรงเรียน อัมพวันการศึกษา ถ.นครไชยศรี 35 cm. X 21 m. 67
  32 โรงพิมพ์ อัมรินทร์ พริ้นติ้ง ตลิ่งชัน 35 cm. x 21 m. 440
  33 โรงอาคารสวัสดิการ รพ.ศิริราช 35 cm. x 23 m. 63
  34 รร.นาฎศิลป์สัมพันธ์ (ราชวัตร) 35 cm. x 21 m. 22
  35 อาคารจอดรถ กระทรวงมหาดไทย 35 cm. x 18 m. 20
  36 อาคาร KFC ซอยนานา 35,50 cm x 21 m. 40
  37 หอพระ รพ.พระมงกุฎ 35 cm. x 21 m. 26
  38 มณฑป วัดทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 50 cm. x 7 m. 62
  39 วังซัน แมนชั่น 60 cm. x 21 m. 32
  40 สุขุมวิท ซ.19 (บ้านคุณชัย โสภณพาณิช) 35 cm. x 20 m. 22
  Author image
  ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต จำนวนเสาเข็ม 54 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  41 อาคาร สูติศาสตร์ ร.พ.ศิริราช 35 cm. x 18 m. 20
  42 โรงงานไพฑูรย์กล่องกระดาษ 50 cm. x 21 m. 36
  43 อาคารโภชนาการ การบินไทย 35 cm x 21 m. 60
  44 อาคารโรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยา 50 cm. x 20 m. 112
  45 อาคารผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ (รพ.พระประแดง) 35 cm. X 22 m. 152
  46 อัมรินทร์ พริ้นติ้ง ตลิ่งชัน (PHASE 2) 35 cm. x 19 m. 257
  47 โรงงานสุราแสงโสม จ.นครปฐม 35 cm. x 16 m. 14
  48 โกดังสุขสวัสดิ์ พระประแดง 43 cm x 21 m. 54
  49 อาคารโภชนาการ การบินไทย(CZ) ดอนเมือง 35 cm x 21 m. 30
  50 อาคารพักอาศัยแบบแฟลต กรมทหารสื่อสาร 50 cm. x 21 m. 35
  Author image
  ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต จำนวนเสาเข็ม 54 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  51 ปทุมวัน โชว์รูมจิวเวอร์รี่ 60,50 cm. x 21 m. 89
  52 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม 50,35 cm. x 19 m. 68
  53 โรงงานเซมิคอนดัคเตอร์ 35 cm. x 21 m. 37
  54 บ้าน รมช.กลาโหม พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 43 cm. x 21 m. 63
  55 กุฏิชินบัญชร วัดอินทรวิหาร 35,50 cm. x 21 m. 50
  56 เบียร์ไทย#6 จ.กำแพงเพชร 35 cm x 10 m. 40
  57 อพาท์เม้นท์ เจริญกรุง 75 35,50 cm. x 21 m. 335
  58 สถานีไฟฟ้าย่อย ลาดพร้าว วิภาวดี ซอย 19 35 cm. x 21 m. 50
  59 อาคารทันตกิจ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 60,43 cm. x 19 m. 83
  60 อาคารหอพัก 8 ชั้น ซอย สันนิบาตเทศบาล 1 60 cm. x 21 m. 48
  Author image
  ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต จำนวนเสาเข็ม 54 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  61 อาคารรัตนมัย ถนนพระราม 4 35 cm. x 21 m. 56
  62 ธนาคารแห่งประเทศไทย 35 cm. x 19 m. 50
  63 อาคารพื้นโรงงาน เบญจมาศ ลาดปลาเค้า 35 cm. x 15 m. 169
  64 อัมรินทร์ พริ้นติ้ง ตลิ่งชัน (PHASE 3) 35 cm. x 19 m. 140
  65 รร.สตรีพาณิชยการ ถนนสนามบินน้ำ 35 cm. x 21 m. 20
  66 โลตัส สมุย จ.สุราษฎ์ธานี 35,50 cm. x 7 m. 106
  67 อาคารเซ็นต์หลุยส์คอร์ท 60 cm. x 21 m. 43
  68 อาคารราชปรารถ 35,50 cm. X 21 m. 57
  69 โรงงาน TTL อุตสาหกรรมทอผ้าไทย 35 cm. x 18 m. 58
  70 โรงงาน เอ็มวอเตอร์ 35 cm. x 18 m. 24
  Author image
  ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต จำนวนเสาเข็ม 54 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  71 หอประชุมกองทัพเรือ 35 cm. x 21 m. 58
  72 อาคารสิริสาธร สวนพลู นางลิ้นจี่ 60 cm. x 22 m. 223
  73 อพาร์ทเม้นท์รามอินทรา (ลาดปลาเค้า 78) 43,50 cm. x 19 m. 53
  74 โรงงานบริดสโตน จ.สระบุรี 35 cm. x 8 m. 25
  75 โรงพยาบาลกลาง 35 cm. x 21 m. 19
  76 โลตัส จ.ภูเก็ต 60 cm. x 9 m. 54
  77 สระว่ายน้ำและสโมสร (ปิ่นเกล้า) 35 cm. x 18 m. 48
  78 อาคารแอลพีเอ็น ซอยเย็นอากาศ 60 cm. x 21 m. 252
  79 อาคาร รางเงิน ลาดปลาเค้า 35 cm. x 19 m. 185
  80 โรงเบียร์ไฮเนเกนส์ จ.นนทบุรี 35,50 cm. x 14 m. 50
  Author image
  ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต จำนวนเสาเข็ม 54 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  81 สถานทูต สวิสเซอร์แลนด์ 35,50 cm. x 21 m. 20
  82 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 50 cm. x 21 m. 46
  83 อาคารร่วมฤดีเฮาส์ 35 cm. x 21 m. 86
  84 โรงแรมสยามเบย์วิว 35 cm. x 8 m. 87
  85 หอประชุมผู้นำเอเปค กองทัพเรือ 35,60 cm. x 21 m. 35
  86 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 60 cm. x 21 m. 144
  87 อาคาร ทีวีเค สุขุมวิท 70/2 60 cm. x 21 m. 244
  88 สนามบินสุวรรณภูมิ (หนองงูเห่า) 60 cm. x 21 m. 48
  89 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 35,50 cm. x 21 m. 114
  90  กรมทรัพยากรน้ำบางเขน 35,50 cm. x 20-21 m. 39,170
  Author image
  ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต จำนวนเสาเข็ม 54 ต้น

 • # ชื่อโครงการ ขนาดเสาเข็ม จำนวนเสาเข็ม
  91  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 35,60 cm. x 20 m. 6,51
  92  คาซ่าซิตี้ สุคนธสวัสดิ์ 35,50 cm. x 20-21 m. 114,46
  93  โรงพยาบาลมหาชัย 35,60 cm. x 20-21 m. 22,1
  94  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 35 cm. x 20-21 m. 140
  95  โรงแรมอินพาลา สุขุมวิท 24 60 cm. x 21 m. 12
  96  โลตัสอุดมสุข 51 35 cm. x 18 m. 23
  97  โลตัสสวนสมเด็จ 35 cm. x 21 m. 24
  98  โลตัสประชาราษฏร์บำเพ็ญ 35 cm. x 20-21 m. 45
  99  โลตัสโพธิ์แก้ว 35 cm. x 17 m. 27
  100  โลตัสศาลายา 35 cm. x 19.20 m. 25
  Author image
  ห้างโลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.ภูเก็ต จำนวนเสาเข็ม 54 ต้น

All Projects

Contact

Get In Touch.

Send Us A Message
Contact Information
Where to Find Us

12 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 22
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559185921

Email Us At

bangkok002@gmail.com

Call Us At

Phone: 095-919-3561