Menu

นโยบายบริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด

  • เสาเข็มเจาะเป็นงานฐานราก ชนิดเสาเข็ม ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้าง ในบริเวณที่ไม่สะดวกในการขนส่ง เช่น ภายในบริเวณใจกลางเมือง ที่มีผู้คนและอาคารหนาแน่น หรือภายใต้อาคารสถานที่คับแคบ เป็นวิธีที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงเพียงเล็กน้อย ซึ่งใช้แก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านข้างเคียงได้เป็นอย่างดี

    ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของ บริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด ทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร และบุคลากร ที่มีทีมบริหารประสบการณ์ตรงในสายงานเสาเข็มเจาะ มามากกว่า 20 ปี ซึ่งบริษัทฯ
    ได้รับการยอมรับจากโครงการขนาดใหญ่หลายๆ แห่ง ดังที่แสดงไว้ในผลงานของบริษัทฯ

    อนึ่ง บริษัท พรีเมียร์ ไพล์ จำกัด มีปณิธานแน่วแน่ที่จะให้บริการเสาเข็มเจาะที่มีคุณภาพดี จึงคัดสรรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จจากผู้ผลิตรายใหญ่ อาทิเช่น ซีแพค, ทีพีไอ, นครหลวง, น่ำเฮง, ชลประทาน เป็นต้น และเหล็กเส้นที่มีมาตรฐานรับรองอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ได้แก่ บ.ล.ส., บีเอสไอ, ทาทา ทิสคอน. พร้อมทั้งช่างที่มีฝีมือชำนาญในงานเจาะเสาเข็มโดยตรง จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า เสาเข็มของอาคารของท่านมั่นคงแข็งแรง อยู่กับอาคารของท่านตลอดไป

HOME

Contact

Get In Touch.

Send Us A Message
Sending...
Your message was sent, thank you!
Contact Information
Where to Find Us

12 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 22
ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Email Us At

info@premierepile.com

Call Us At

Phone: 02-888-8888
Fax: 089-999-9999